Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 06 2018

kaas
10:19
Winter Wolken
Reposted fromdhoop dhoop viapsikusrene psikusrene
kaas
10:19
4065 84a3
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
kaas
10:18
przez żarty mówi się wiele prawdy
Reposted fromkarr4mba karr4mba viairmelin irmelin
kaas
10:18
Chciałbym się jeszcze powłóczyć z Tobą, póki żyjemy i mam Cię obok.
— Koniec Świata ''Oranżada''
Reposted frompsychodelik psychodelik viairmelin irmelin
kaas
10:18
Zbyt często mylony brak czasu 
z brakiem szczerych chęci.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairmelin irmelin
kaas
10:17
3250 2539 500
Reposted fromoblivions oblivions viairmelin irmelin
kaas
10:17
kaas
10:16
5351 159f 500
Reposted fromlachesism lachesism viadzony dzony
kaas
10:16
0541 99c2 500
Also "scrolling"
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viakoskoss koskoss
kaas
10:13
5718 6a25 500
Reposted fromowca owca viakjuik kjuik

October 13 2017

17:42
2180 6500 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viairmelin irmelin
17:41
9936 abfc 500
kaas
17:41
8248 37bd 500
Reposted fromoll oll viamayamar mayamar
kaas
17:41
0724 cd44
Reposted fromscorpix scorpix viamayamar mayamar
kaas
17:41
1791 e16c
Reposted fromqueen-of-spades queen-of-spades viamayamar mayamar
kaas
17:41
Możecie nazywać to zauroczeniem, obsesją, chwilową fascynacją, incydentalnym oczarowaniem,opętaniem, tanim omotaniem, zbałamuceniem, przejściową euforią, zrywem ekstazy, krótkotrwałym upojeniem, ulotnym zadurzeniem. Możecie snuć domysły i pisać bajki. Możecie w nas nie wierzyć. To nie ma znaczenia, gdy miłość pisze własny scenariusz.
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viamayamar mayamar
kaas
17:40
 
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viamayamar mayamar
kaas
17:40
1602 db45 500
Reposted fromhepi hepi viamayamar mayamar
kaas
17:39
0655 a9bc 500
Reposted fromblondosoniczny blondosoniczny viamayamar mayamar
17:39
4744 f058 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viapsikusrene psikusrene
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl