Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 12 2017

kaas
18:42
uważajcie na odświeżanie dawnych znajomości
Reposted fromastair astair viairmelin irmelin
18:42
Łzy nie lecą chociaż w sobie non stop czuję smutek.
— KęKę - “Smutek” (via polski-rap-cytaty)
Reposted fromkostuchna kostuchna viairmelin irmelin
kaas
18:41
1853 a3bc
.
Reposted fromcollageanka collageanka viamayamar mayamar
18:41
W tęsknieniu za kimś nie chodzi o czas, który minął od kiedy ostatnim razem się widzieliście,
czy rozmawialiście. Chodzi o te momenty, kiedy robiąc coś zdajesz sobie sprawę, jak bardzo chciałbyś
by ta osoba była teraz przy Tobie .
— (via modziaa)
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viamayamar mayamar
kaas
18:41
Kto powiedział, ze noc jest od spania? Nie, nie, proszę państwa, noc jest właśnie od niszczenia sobie życia. Od analiz tego, co było już i tak zanalizowane milion razy. Od wymyślania dialogów, na które i tak nigdy się nie odważymy. Noc jest od tworzenia wielkich planów, których i tak nie będziemy pamiętać rano. Noc jest od bólu głowy do mdłości, od wyśnionych miłości.
— Éric-Emmanuel Schmitt, Oskar i pani Róża
Reposted frommonstrum monstrum viamayamar mayamar
kaas
18:40
A może płakała, ponieważ zawaliło się jej życie? Pierwszy lub kolejny raz? Pewnie tak, ponieważ tak się płacze, gdy kogoś się bardzo kocha albo kocha, a kochać nie powinno. Z bezsilności się wtedy płacze. Bardziej niż ze smutku lub bólu.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromjethra jethra viamayamar mayamar
kaas
18:40
Bo próbowaliśmy tego wszystkiego i jesteśmy tym wszystkim zmęczeni,
Zbyt wiele, zbyt młodzi, zbyt często, zbyt wiele razy.
— Pete Doherty
Reposted fromioiooo ioiooo viamayamar mayamar
18:40
0056 2f7d 500
Reposted frombrumous brumous viamayamar mayamar
kaas
18:39
3705 9307 500
Wild (2014) vol.2
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viamayamar mayamar
kaas
18:39
kaas
18:39
5440 3eca 500
kaas
18:38
kaas
18:37
kaas
18:37
7184 51b8 500
Reposted frommayseo mayseo viafutureiscoming futureiscoming

October 11 2017

kaas
16:37
2647 b8b9 500
don't believe everythin' you think

October 08 2017

kaas
18:56
1197 8eee
Reposted fromnyaako nyaako viafutureiscoming futureiscoming
kaas
18:56
Ile kalorii stracę uciekając od moich problemów?
Reposted fromiinfinity iinfinity viamayamar mayamar
kaas
18:56
W języku khmerskim nie istnieje słowo "depresja". Za to jest powiedzenie: "Woda w moim sercu opadła".
— Marcin Fabjański, "Architektura emocji: woda w sercu", Gazeta Wyborcza Duży Format, 05.03.15
Reposted from1923 1923 viamayamar mayamar
kaas
18:56
oppai (おっぱい) - the feeling of waiting for someone that you know that won’t come back.
Reposted fromunknownpleasures unknownpleasures viamayamar mayamar
kaas
18:54
3092 4ad6 500
Reposted fromjdeg jdeg viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl