Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 06 2017

kaas
18:43
6453 4f2e 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viairmelin irmelin
kaas
18:43
4078 3480 500
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna viairmelin irmelin
kaas
18:42
2660 7943
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamayamar mayamar
kaas
18:42
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”,
profesor teatralnie się oburzył: To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa "kochać" stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka "Kochać, to chcieć być czyimś dobrem" Zapamiętajcie to: chcieć być czyimś dobrem.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
Reposted fromciarka ciarka viamayamar mayamar

August 13 2017

kaas
20:47
Jak możesz ukryć się przed czymś, co jest w tobie?
— Kraina prozaka
kaas
20:47
Kiedy ktoś na okrągło Cię rani, pomyśl o nim jak o papierze ściernym. Może Cię podrapać i lekko zranić, ale w końcu Ty będziesz obrobiony i wypolerowany, a on stanie się bezużyteczny.
— Chris Colfler
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via12czerwca 12czerwca
kaas
20:46
Nie przejmuj się zbytnio tym, co ludzie powiedzą. Rób, co Ci się w życiu podoba, jeśli tylko będziesz mogła potem w lustrze spojrzeć sobie w twarz.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaoutoflove outoflove
kaas
20:46
kaas
20:46
Często przyłapywałem ją na tym, że patrzy na mnie tak, jakby mnie nigdy wcześniej nie widziała, zupełnie jakby chciała się mnie nauczyć.
— Jeanette Winterson "Płeć wiśni"
Reposted fromyourtitle yourtitle viaMsChocolate MsChocolate
kaas
20:46
At that moment you realize, things only happen once, and no matter how hard you try, you’ll never feel the same again, you’ll never again feel three meters above the sky. 
kaas
20:46
8056 6e6e
kaas
20:45
Miłość przyjdzie dopiero wtedy, gdy nauczysz się żyć bez niej. 
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt via12czerwca 12czerwca
kaas
20:44
Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.
— Charlotte Bronte
20:44
kaas
20:43

"Czekam,
aż kiedyś powróci
wszystko,
czego nie przeżyłem.
Nie było przecież
nic piękniejszego."

Václav Burian "Czekam"

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viasanitas sanitas
kaas
20:43
Moja zupa to moja głowa - dziwny, emocjonalny burdel z ładnymi obrazkami i tysiącem niewypowiedzianych słów...
— niepotrzebneskreślić
Reposted fromwerterowska werterowska via12czerwca 12czerwca
kaas
20:42
przyjdź, dobrze? zostawię drzwi otwarte.  razem łatwiej zasypiać.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary via12czerwca 12czerwca
kaas
20:42
4439 7acf 500
Reposted fromretro-girl retro-girl via12czerwca 12czerwca
kaas
20:41
Reposted fromtulele tulele via12czerwca 12czerwca
kaas
20:39
Nie ma nic gorszego niż człowiek, który się czegoś spodziewa...I którego nic nie spotyka.
— Federico Moccia
Reposted fromtosiaa tosiaa viaafraidoflife afraidoflife
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl