Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 11 2017

19:33
5738 65d3 500
Reposted fromturquoise turquoise viafutureiscoming futureiscoming
kaas
19:33
jak wszystkie wspomnienia
są ciut niewygodne
są trochę niewygodne
są takie niewygodne 
— Organek - Mississippi w ogniu
19:32
kaas
19:32
- Dlaczego się ze mną ożeniłeś?
- Z powodu śniadania - powiedziałem - szukałem kogoś, z kim mógłbym przez całe życie jeść śniadanie i wówczas mój wybór - tak się to przecież nazywa - padł na ciebie. Byłaś zawsze cudowną partnerką śniadań. Nigdy się z tobą nie nudziłem.
— Heinrich Boll, i nie poskarżył się ani jednym słowem.
kaas
19:31
kaas
19:31
5081 42b9 500
Reposted fromoll oll viafutureiscoming futureiscoming
kaas
19:31
5931 2f20 500
Reposted fromla-lu la-lu viafutureiscoming futureiscoming
kaas
19:27
photo by Powidoki
Reposted fromtowo85 towo85 viakrainakredek krainakredek
kaas
19:27
2134 57fc
Reposted fromdailylife dailylife viakrainakredek krainakredek
kaas
19:27

August 07 2017

kaas
18:01
1940 bdd5 500
Reposted fromKACHA KACHA viaoski oski
18:00
0408 fc76 500

royalblackpirate:

I might have to reblog this everyday because the truth tea is scalding and y’all look thirsty.

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaoski oski
kaas
17:54
Once upon a time I was falling in love
But now I'm only falling apart
— Bonnie, niezwykła Bonnie.
Reposted fromhesiamela hesiamela viamayamar mayamar
kaas
17:54
1579 1dc5
Reposted fromnyaako nyaako viamayamar mayamar
kaas
17:53
5917 31a4 500
Reposted fromtfu tfu viamayamar mayamar
kaas
17:53
8147 e48b
Reposted frompesy pesy viamayamar mayamar
kaas
17:52
3718 d0be 500
Reposted from1923 1923 viamayamar mayamar
kaas
17:52
0935 71dd
Reposted fromscorpix scorpix viamayamar mayamar
kaas
17:52
Są dwa rodzaje czekania.
Jest czekanie, które cierpliwie znosisz dla czegoś, czego jesteś pewny, że nadejdzie. Wcześniej lub później. To jak czekanie na pociąg, autobus, lub przyjęcie, na którym może być absolutnie przystojny chłopak.
Jest jeszcze czekanie na coś, co być może nigdy się nie ziści. Nawet nie wiesz na co dokładnie czekasz, ale masz na to nadzieje. Modlisz się o to. Wyobrażasz sobie to i żyjesz dla tego. To rodzaj czekania, który uderza pięścią w Twoje serce.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamayamar mayamar
kaas
17:51
6895 631f
Reposted fromnudnik-pierdoly nudnik-pierdoly viamayamar mayamar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl