Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 13 2017

17:42
2180 6500 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viairmelin irmelin
17:41
9936 abfc 500
kaas
17:41
8248 37bd 500
Reposted fromoll oll viamayamar mayamar
kaas
17:41
0724 cd44
Reposted fromscorpix scorpix viamayamar mayamar
kaas
17:41
1791 e16c
Reposted fromqueen-of-spades queen-of-spades viamayamar mayamar
kaas
17:41
Możecie nazywać to zauroczeniem, obsesją, chwilową fascynacją, incydentalnym oczarowaniem,opętaniem, tanim omotaniem, zbałamuceniem, przejściową euforią, zrywem ekstazy, krótkotrwałym upojeniem, ulotnym zadurzeniem. Możecie snuć domysły i pisać bajki. Możecie w nas nie wierzyć. To nie ma znaczenia, gdy miłość pisze własny scenariusz.
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viamayamar mayamar
kaas
17:40
 
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viamayamar mayamar
kaas
17:40
1602 db45 500
Reposted fromhepi hepi viamayamar mayamar
kaas
17:39
0655 a9bc 500
Reposted fromblondosoniczny blondosoniczny viamayamar mayamar
17:39
4744 f058 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viapsikusrene psikusrene

October 12 2017

kaas
18:42
uważajcie na odświeżanie dawnych znajomości
Reposted fromastair astair viairmelin irmelin
18:42
Łzy nie lecą chociaż w sobie non stop czuję smutek.
— KęKę - “Smutek” (via polski-rap-cytaty)
Reposted fromkostuchna kostuchna viairmelin irmelin
kaas
18:41
1853 a3bc
.
Reposted fromcollageanka collageanka viamayamar mayamar
18:41
W tęsknieniu za kimś nie chodzi o czas, który minął od kiedy ostatnim razem się widzieliście,
czy rozmawialiście. Chodzi o te momenty, kiedy robiąc coś zdajesz sobie sprawę, jak bardzo chciałbyś
by ta osoba była teraz przy Tobie .
— (via modziaa)
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viamayamar mayamar
kaas
18:41
Kto powiedział, ze noc jest od spania? Nie, nie, proszę państwa, noc jest właśnie od niszczenia sobie życia. Od analiz tego, co było już i tak zanalizowane milion razy. Od wymyślania dialogów, na które i tak nigdy się nie odważymy. Noc jest od tworzenia wielkich planów, których i tak nie będziemy pamiętać rano. Noc jest od bólu głowy do mdłości, od wyśnionych miłości.
— Éric-Emmanuel Schmitt, Oskar i pani Róża
Reposted frommonstrum monstrum viamayamar mayamar
kaas
18:40
A może płakała, ponieważ zawaliło się jej życie? Pierwszy lub kolejny raz? Pewnie tak, ponieważ tak się płacze, gdy kogoś się bardzo kocha albo kocha, a kochać nie powinno. Z bezsilności się wtedy płacze. Bardziej niż ze smutku lub bólu.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromjethra jethra viamayamar mayamar
kaas
18:40
Bo próbowaliśmy tego wszystkiego i jesteśmy tym wszystkim zmęczeni,
Zbyt wiele, zbyt młodzi, zbyt często, zbyt wiele razy.
— Pete Doherty
Reposted fromioiooo ioiooo viamayamar mayamar
18:40
0056 2f7d 500
Reposted frombrumous brumous viamayamar mayamar
kaas
18:39
3705 9307 500
Wild (2014) vol.2
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viamayamar mayamar
kaas
18:39
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl